C+D Automatika Kft.
1191 Budapest,
Földváry u. 2.

Tel. +36 1 282 9896

info@meter.hu
Név:
Jelszó:
 
Tovább...
IEC 61850 GOOSE táviratok ellenőrzése
2012-07-25

MŰSZERÚJDONSÁG!goose meterEuroSMC®  GOOSEMeter ONE – IEC 61850 monitor

ALKALMAZHATÓSÁG:

A villamos elosztóhálózaton is újabb technológiák jelennek meg. Ezek egyikét írja le az IEC 61850 szabvány, mely olyan új műszaki eszközök kifejlesztését követeli meg, amelyek lehetővé teszik és meg is könnyítik a technikusok és mérnökök számára a hálózat legkorszerűbb elemeinek az üzembehelyezését és tesztelését.

Az üzembehelyezések és karbantartások folyamán az egyik legfontosabb feladat annak ellenőrzése, hogy az alállomáson található IED-k  (IED = Intelligent Electronic Device) elküldik-e a megfelelő hibamentes GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) üzeneteket (táviratokat) az összekötő buszon. Meg kell bizonyosodni arról, hogy nincs probléma sem az IED-kel, sem a kapcsolóeszközökkel, sem a köztük futó kábelezéssel, hogy az alállomás teljes buszrendszerén tökéletes a kommunikáció.

A feladatot csakis számos – titkosítások miatt nehezen dekódolható – Dataset és GOOSE üzenet megfigyelésével lehet elvégezni. Az ellenőrzéshez látni kell a konkrét adatokat (üzenet forrása, küldés ideje, tartalom, állapotjelzés, stb.) melyek nem könnyen hozzáférhetők. A vizsgáló eszköznek – egy az elnevezéseket és színkódokat tartalmazó táblázat alapján – képesnek kell lennie „villamos neveket” adni az ellenőrzött GOOSE táviratoknak, és színekkel jelezni bizonyos állapotokat, hogy ne kelljen azokat a nyers kódból kibogarászni. E szolgáltatások biztosításával a készülék megkönnyíti a munkát, egyben megakadályozza az értelmezési hibák elkövetését is.
 
A fentebb vázolt ellenőrzés végrehajtására több lehetőség is van. Az egyik: írunk egy számítógépes szoftvert, amelyet azután notebookon futtatunk, s ezzel kész is van a mobil vizsgáló eszköz. Azonban az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem ideális megoldás. Ugyanis bármilyen hasonló vizsgálatnál valahol fizikailag csatlakozni kell a buszhoz, a közvetlenül IED-hez ill. kapcsolóeszközhöz vezető kábel végéhez. A csatlakozás megvalósítása pedig gyakran nehézkes a szűk hely és a korlátozott hozzáférés miatt. Emiatt egy multiméter nagyságú és súlyú, egyszerű kezelésű és leolvasású eszköz az, ami a gyakorlatban igazán beválik. A célműszer használata mellett szól egy másik érv is, miszerint el kell kerülni azt a komoly veszélyt, hogy a működés közben lévő, „élő” rendszeren végzett vizsgálat folyamán átírjuk az aktuális konfigurációt, vagy rossz adatot továbbítsunk. Egy számítógépes szoftvernél ez viszonylag könnyen bekövetkezhet, míg a GOOSEMeter ebből a fontos szempontból teljesen kockázatmentes, nem fordulhat elő ilyen drámai hiba.


LEÍRÁS


A GOOSEMeter ONE:

•    megoldást jelent a fentebb említett feladatok elvégzésére. Megkönnyíti és hatékonnyá teszi a munkát.
•    hidat képez a „bitek világa” és a „villamosság világa” között azzal, hogy a kódolt adatokat lefordítja könnyen értelmezhető szöveges információkká és színjelekké a felhasználó számára.
•    kézben tartható kis készülék, mely könnyen kezelhető a nagyméretű és nagy felbontású képernyő, valamint az alatta lévő forgógomb segítségével, mely egyben nyomógomb is („klikkelhetünk” vele).
•    operációs rendszere a könnyen frissíthető Windows CE, mely komoly előnyöket biztosít a különböző eszközökhöz történő csatlakoztathatóság és kompatibilitás terén.
•    egy RJ-45 típusú mérőcsatlakozóval és a PC-kapcsolatot biztosító USB porttal rendelkezik
•    100-260 Vac külső hálózati adapterről működik, melyet mellékelnek hozzá
•    fizikai méretei: 110 x 184 x 26 mm, tömege mindössze 0,4 kg.

 
FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS

goose kezelo 1A következőkben ismertetjük a műszer fő funkcióit, hogy működésének módjáról és  hatékonyságáról valós képet lehessen alkotni:


•    Kezdőablak: érzékeli és megmutatja az IEC-61850 hálózaton megjelenő összes Datasetnek (táviratnak) a referenciakódját.
Minden Datasethez hozzákapcsolódik egy hálózati azonosító és egy LED-szerű indikátor színjelzése.
A különböző színek jelentése:
Fehér: ebben a pillanatban került kiadásra egy GOOSE üzenet a Dataset-re vonatkozóan.
goose kezelo 2Zöld:    rövid idővel ezelőtt került kiadásra egy GOOSE üzenet a Dataset-re vonatkozóan.
Szürke: hosszú ideje nem került kiadásra egy GOOSE üzenet a Dataset-re vonatkozóan.
Vörös:    hiba van a GOOSE üzenet szekvenciában. Ha a szekvencia külső visszaállítása megtörténik, a jelzőszín Zöld lesz

A kívánt Dataset kiválasztásával az ablakban megjelenik a GOOSE távirat részletezve.

Az „Inaktívak levétele” (Remove inactive) gomb használatával a képernyőről le tudjuk venni a nem aktív Dataseteket.

goose kezelo 3A „Frissítés” (Update) gombbal a GOOSEMeter ONE belső szoftverének frissítését lehet elvégezni közvetlenül az EuroSMC szerveréről.


•    GOOSE távirat ablak: itt láthatók a Datasetre vonatkozó távirat belső információi a következők szerint:

Esemény időpont: a GOOSE táviratot generáló esemény bekövetkezésének időpontja, mikroszekundumos pontossággal.
goose kezelo 4Sorszám: a Datasetre vonatkozó GOOSE távirat sorszáma
Állapot: Nullára áll, ha az újabb GOOSE táviratban lévő információ nem egyezik meg az előző táviratban lévővel. Mindig eggyel nő, ha megegyezés van.
Adat: minden adat, melyet a GOOSE távirat tartalmaz. A bináris adat külön látható és egy LED-szerű Kék indikátor jelzi az aktivitást.

Az „Előzmény” (History) gombbal megjelenik a GOOSE távirat változásainak listáját mutató ablak. Az első van legfölül, az utolsó legalul.

A „Szűrő” (Filter) gombbal csak a kívánt adatot tarthatjuk a kijelzőn.

A „Szerkesztés” (Edit) gombbal nevet adhatunk minden adatnak, hogy könnyen azonosíthatók legyenek.

A „Táblázat” (Template) gomb lehetőséget ad egy táblázat összeállítására, melyben az adott Datasetben lévő adatokra vonatkozó elnevezéseket rögzíthetjük, szerkeszthetjük.

•    LED indikátorok: a GOOSEMeter ONE felső részének jobb oldalán három színes LED van, melyek jelentése:

Sárga: ha ég, a belső memória tele van. Amikor egy Datasetet kiválasztunk, annak GOOSE táviratai rögzülnek a memóriában. Ha a vizsgálati idő túl hosszú, a memória megtelhet. Ekkor üzenetek veszhetnek el, ezért ilyenkor a memóriát feltétlenül törölni kell.
Vörös: adatforgalom van az IEC 61850 hálózaton
Kék: az Ethernet kapcsolat létrejött. A csatlakoztatás után némi időbe telhet, amíg a kigyullad.

 

A termék angol nyelvű adatlapja